Maszewo- Goleniów- Szczecin

Od 01.09.2022 wznowione zostaną kursy niedzielne.